MEDIA

16.08.24

RADIO 8/24(水)FM OSAKA「遠藤淳のYou’ve Got a Radio!」生出演!


8/24(水)FM OSAKA「遠藤淳のYou’ve Got a Radio!」に片桐 航が生出演!
オンエア時間:16:00-18:55
「遠藤淳のYou’ve Got a Radio!