MEDIA

16.08.25

RADIO 8/29(月)FM OSAKA「BUZZ ROCK」ゲスト出演!


8/29(月)FM OSAKA「BUZZ ROCK」(20:00〜20:55)に片桐 航がゲスト出演!
FM OSAKA「BUZZ ROCK」